1995

   Pierwszy raz zobaczyliśmy Chatkę jesienią 1994 podczas wytyczania pieszego szlaku turystycznego z Rudy Komorskiej do Lądku. Okazało się, że budynek i całe obejście w żadnym stopniu nie może spełniać roli schroniska, a zakończony niedawno remont został wykonany nierzetelnie i bardzo nieprofesjonalnie, żeby nie używać słów nieparlamentarnych.
   Obecność PTTK w Chatce (tak na poważnie) zaczęła się w 1995 roku
(Zdjęcia poniżej zostały wykonane w styczniu 1995 roku)

styczeń 1995
styczeń 1995
styczeń 1995

   Miesiąc później pierwszy raz nocowaliśmy w Chatce. Był to ostatni z Rajdów Zimowych, tym razem nie pod namiotami w lesie w okolicach Grodźca,
a w surowych warunkach wśród pustych ścian Chatki.
(Zdjęcia poniżej zostały wykonane w lutym 1995 roku)

luty 1995
luty 1995

   Z wiosną zaczęła się intensywna praca. Było jej mnóstwo, wykonywanej przede wszystkim w „czynie społecznym”. Spora grupa osób związanych z konińskim Oddziałem PTTK, znajomych, przyjaciół, poświęcali swój czas i siły naprawiając, poprawiając, budując, tworząc nowy wygląd i standard obiektu. Ponieważ większość remontów wykonywaliśmy w czasie weekendów i dni wolnych, pracowaliśmy kilka lat, ale nawet po zakończeniu remontu zawsze pojawiało i pojawia się coś do zrobienia.
   Nie sposób pokazać w tym miejscu wszystkich wykonywanych prac
i wszystkich osób, które wzięły w nich udział dlatego pokazujemy tylko kilka: osuszanie przyziemia budynku, budowa bramy wjazdowej, pogłębianie studni, wstawianie nowych okiem na strychu i kopanie dołu pod sławojkę.
W Chatce znajdują się prowadzone przez wiele lat kroniki, oraz książka robót, które zostały społecznie wykonane w budynku i w obejściu.

   osuszanie przyziemia budynku  osuszanie przyziemia budynku
wstawianie nowych okien
   pogłębianie studni  budowa bramy wjazdowej
kopanie dołu dla sławojki
     
Chatka jaką zastaliśmy
odpoczynek

   W lipcu odbył się pierwszy „Rajd Chatkowy” z udziałem przedstawicieli władz gminy Pyzdry, mieszkańców Białobrzegu i turystów zaangażowanych w remont Chatki.
   Od tego czasu Rajd stał się tradycyjnym spotkaniem osób związanych z Chatką